personen

dr. Jacob van Veen

geboren: 1701
overleden: 09-01-1752

lid Vroedschap van Alkmaar (1731 - 1749).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1749.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 25-03-1738 - 10-07-1739
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-06-1748 - 17-07-1749
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Alkmaar.