personen

Willem Hendrik Bentinck tot Wittenstein

geboren: 1705
overleden: 19-04-1754

lid Ridderschap van Overijssel (1730 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 679.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-05-1731 - 26-05-1732
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-05-1733 - 26-05-1734
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1737 - 30-10-1738
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1740 - 30-10-1741
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Volgens A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 679 tot 1743. Van Heel (zie institutionele toelichting) geeft echter van 1741-1743 zitting van Berend Hendrik Bentinck tot Schoonheten.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1743 - 30-04-1744
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-05-1749 - 10-06-1750
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...