personen

dr. Govert Barthoutsz. van Slingelandt

heer van Slingeland.

geboren: -
overleden: 1776

lid Oudraad van Dordrecht (1718 - 1776).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.

bron voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 214.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1739 - 30-04-1742
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 19-07-1746 - 30-04-1748
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 24-04-1756 - 04-05-1760
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1766 - 15-03-1769
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.