personen

Marinus Jan de Jonge

geboren: 1730
overleden: 23-06-1783

lid Vroedschap van Zierikzee (1756 - 1783).

opmerkingen

Persoonsgegevens: lijkt gezien de leefjaren identiek met 'Jan de Jonge' in F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen 1 (Middelburg 1893) 497.

bron voor de persoonsgegevens

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 658.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 18-06-1766 - 23-06-1783
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.