personen

Simon van Veen

geboren: -
overleden: 1690

lid Vroedschap van Alkmaar (1672 - 1682).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1682 wegens benoeming tot schout.

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-12-1678 - 15-01-1681
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...