personen

Hiddo van Voorst tot Hagenvoorde

geboren: -
overleden: 1584

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 318.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 04-03-1583 -
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.