personen

Pieter Buyskes

geboren: 1666
overleden: 29-11-1743

lid Vroedschap van Enkhuizen (1701 - 1743).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 130.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 226.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 43 (1957) 44.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-07-1704 - 14-05-1706
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-07-1708 - 16-07-1710
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 11-05-1717 - 16-05-1719
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 03-02-1730 - 25-01-1732
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...