personen

dr. Dirck Fogelsangh

Ook bekend als Dirck Foegelsangh, Theodorus Fogelsangh.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 352 en II, 241, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1578 - 28-08-1579
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1584 - 1585
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1586 - 1587
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1588 - 1591
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...