personen

dr. Leonart Voogt

geboren: -
overleden: 09-06-1613

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Leeuwen geeft onjuist overlijden 1603. De Riemer wijst erop dat dat jaar niet strookt met de benoeming van opvolger Nicolaas Ruychaver. Ook de index op de resoluties van de Staten van Holland wijst op overlijden in 1613.
Overig: was pensionaris van Delft.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1483.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 459.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 06-05-1593 - 30-04-1595
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 04-01-1594 - 09-06-1613
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden (zie opmerkingen).