personen

Reynier Adriaansz. Pauw

geboren: 1564
overleden: 1636

lid Vroedschap van Amsterdam (1591 - 1636).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitels: Engelse riddertitel 12 februari 1621, Franse riddertitel februari 1622.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 191.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1606 - 30-04-1608
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 10 mei.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1619 - 30-04-1622
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Pauw was al sedert 21 november 1618 ter vergadering. Waarschijnlijk betrof het hier nog een extraordinaris deputatie, want de Staten van Holland benoemden hem pas op 2 februari 1619 tot gedeputeerde. Als aanvangsdatum is hier daarom eveneens de ingangsdatum 1 mei gekozen.