personen

mr. Johannes Beucker

geboren: 1650
overleden: 24-01-1723

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) II, 220.

functies in bovenlokale instellingen

functie: procureur-generaal
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 21-02-1679 - 12-12-1704
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.