personen

Jacob Aertsz. van Riele

geboren: -
overleden: 1621

lid Vroedschap van Den Briel ( - 1621).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 1 en 70.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1614 - 30-04-1616
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...