personen

dr. François Adriaan van Leyden van Leeuwen

geboren: 1671
overleden: 12-08-1726

lid Vroedschap van Den Briel (1696 - 1726).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 59 (2005) 142.

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 3 en 290.

Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985) 396.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-12-1715 - 23-02-1719
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 17-05-1725 - 1726
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.