personen

jonkheer dr. Pieter van Leyden

heer van Nieuwland.

geboren: 1726
overleden: 12-10-1786

lid Vroedschap van Gorinchem (1748 - 1786).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 15 (1902) 271.

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f.132.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 183.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1755 - 30-04-1758
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1761 - 30-04-1764
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1767 - 30-04-1770
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1770 - 02-05-1773
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1775 - 30-04-1781
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1781 - 30-04-1784
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...