personen

dr. Jacob Bonser

geboren: 1623
overleden: 1698

lid Vroedschap van Gouda (1661 - 1672).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-05-1665 - 02-05-1668
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1670 - 17-10-1672
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap Gouda.