personen

Nanning van Foreest

geboren: 1578
overleden: 1668

lid Vroedschap van Alkmaar (1626 - 1668).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 14.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 4 (1995) 128.

Nationaal Archief archief van de Grafelijkheidsrekenkamer, inv. nr. 499, f. 293.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 30.

functies in bovenlokale instellingen

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 04-08-1636 - 1668
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 6 december (begraven).