personen

Hendrik Willemsz. Verbrugge

Ook bekend als Hendrik Willemsz. van den Broeck.

geboren: -
overleden: 13-08-1604

lid Vroedschap van Gouda (1580 - 1604).

opmerkingen

Persoonsgegevens: in een resolutie van de Staten-Generaal 7 juni 1590 als 'Van den Broeck' aangeduid.
Vroedschap: aanvangsjaar onzeker.

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 16.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-06-1590 - 24-03-1595
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal.