personen

Willem Joseph baron van Brienen

Ook bekend als Van Brienen van de Groote Lindt.

gedoopt: 31-12-1760 te Amsterdam
overleden: 10-10-1839 te Wassenaar

opmerkingen

Adelstitels: baron (Empire) 1811/baron 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 403.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 515.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 211.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 87.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commissaris
instelling: Amortisatiekas (Mortificatiekas)
van: 12-05-1807 - 1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 11-11-1807 - 1808
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 19-09-1814 - 26-09-1815
namens: landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 26-09-1815 - 10-10-1839
anderen met deze aanstelling...