personen

dr. Arent Vink

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Schiedam (1741 - 1787).

opmerkingen

Vroedschap: op eigen verzoek ontslagen 1787.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 245.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1756 - 30-04-1758
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...