personen

Johan Dircksz. van Steenhuysen

geboren: ca. 1619
overleden: 1692

lid Vroedschap van Alkmaar (1666 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672 wegens vertrek naar Beverwijk.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 16.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 431.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 05-12-1671 - 15-06-1673
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Alkmaar.