personen

dr. Arent Bruinsz. van der Dussen

geboren: 1683
overleden: 20-06-1742

lid Veertigraad van Delft (1712 - 1742).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van der Lely geeft onjuist jaar van overlijden 1730.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 20.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 186.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1729 - 30-04-1732
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...