personen

jonkheer Peter van Walta

Ook bekend als Pieter van Waltha.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt vermeld in M. de Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 401 en II, 279, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-03-1623 - 20-10-1625
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1625 - 30-04-1628
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 09-1628 - 30-04-1631
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1631 - 30-04-1634
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is onzeker; de lijst van Engels (zie institutionele toelichting) vermeldt hem in 1634 niet.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1640 - 1641
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Voornaam onzeker. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde. Kwartier onzeker.