personen

Edzard Moritz zu Inn- und Knyphausen L├╝tetsburg

geboren: 1748
overleden: 1824

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Sch├Âlvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 129.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 87.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 03-05-1808 - 30-07-1810
namens: Oost-Friesland
anderen met deze aanstelling...