personen

dr. Gerrit Jacob Lakeman

geboren: 1733
overleden: 1805

lid Vroedschap van Edam (1760 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

Gens Nostra (Amsterdam 1945-) 12 (1957) 154.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-03-1784 - 30-04-1785
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1792
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...