personen

Derk Nykerke

geboren: -
overleden: 1665

lid Raad van Zwolle (1620 - 1628). lid Raad van Zwolle (1632 - 1664).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 457.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 553-555

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 20-09-1621 - 28-09-1624
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1638 - 30-04-1647
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...