personen

dr. Adriaan Prins

geboren: 1692
overleden: 05-03-1780

lid Vroedschap van Rotterdam (1738 - 1763).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1763.

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 317.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-04-1747 - 18-01-1753
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...