personen

Daniel de Blocq van Haersma

geboren: 1732
overleden: 07-12-1814

opmerkingen

Overig: was grietman van Achtkarspelen 1764-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 214 en II, 144.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 21.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 343.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 04-05-1764 - 06-05-1767
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-04-1767 - 14-04-1773
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1773 - 11-02-1776
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 26-04-1782 - 22-05-1785
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1791 - 11-02-1794
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...