personen

Willem van Haren

geboren: 1626
overleden: 15-04-1708

opmerkingen

Persoonsgegevens: Willem van Haren had een naamgenoot (1655-1728, elders in deze database) die gedeeltelijk in dezelfde periode bestuurlijk actief was. Van niet alle bovenlokale functies is duidelijk door wie van de twee ze werden bekleed.
Overig: was grietman van 't Bildt 1652-1698.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 318.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 146 en II, 91.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 139.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1648 - 1649
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Zitting voor Westergo berust op reconstructie.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 14-05-1652 - 30-04-1655
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 30 april 1655, maar namens het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1655 - 17-10-1657
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 08-02-1667 - 20-11-1671
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1677 - 06-02-1680
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 14-04-1682 - 14-11-1686
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1696 - 30-04-1701
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon. De functie werd mogelijk uitgeoefend door zijn naamgenoot (1655-1728, elders in deze database).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1701 - 30-04-1704
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1707 - 15-04-1708
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.