personen

dr. Gerard Voet

Ook bekend als George Voeth.

geboren: -
overleden: 1607

bron voor de persoonsgegevens

Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal Gerechtshof (1802-1811) I (Arnhem 1978) 278 en 288.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 25-09-1578 - 29-03-1604
namens: Kwartier Veluwe
anderen met deze aanstelling...

Eed 17 januari 1579. Voet was sedert 20 december 1598 belast met het voorzitterschap en werd in 1604 tot kanselier benoemd.