personen

dr. Gerrit Kloek

geboren: 1703
overleden: 29-02-1760

lid Vroedschap van Alkmaar (1743 - 1760).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 20.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 52 (1934) 366.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1753 - 31-01-1755
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1757 - 31-01-1759
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...