personen

Lodewijk Constantin Rabo Copes van Cattenburch

geboren: 03-09-1771 te 's-Hertogenbosch
overleden: 16-12-1842 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 57 (1971) 88.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 268.

functies in bovenlokale instellingen

functie: inspecteur-generaal van de Nationale Middelen
instelling: Ministerie van Financiën
van: 06-1806 -
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 19-04-1814 - 12-01-1816
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris eerste klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-01-1816 - 08-08-1821
anderen met deze aanstelling...

Werkzaam op de generale directie der Indirecte Belastingen, waar hij 20-11-1816 benoemd werd tot inspecteur-generaal; als zodanig ging hij naar de generale directie van In- en Uitgaande Rechten en Indirecte Belastingen, waar hij in 1819 eerste inspecteur-generaal werd. In 1821 benoemd tot buitengewoon staatsraad.

functie: administrateur
instelling: Generale Directie der Ontvangsten (1821-1824)
van: 21-12-1820 - 14-11-1822
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ontslag per 1-3-1823.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 04-07-1837 - 15-12-1840
namens: 's-Gravenhage, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zuid-Holland (1840-1861)
van: 15-12-1840 - 16-12-1842
namens: 's-Gravenhage, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...