personen

Aert Jacobsz. Vlammenburch

geboren: -
overleden: 1614

lid Vroedschap van Gouda (1572 - 1614).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 25-03-1595 - 09-09-1597
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal. In de resolutie van de Staten-Generaal van deze datum wordt Vlammenburch alleen aangeduid als 'Aert Jacobsz. van der Goude'.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 26-05-1599 - 23-05-1601
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 26-05-1603 - 07-06-1605
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 13-06-1607 - 23-06-1609
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...