personen

Pieter Claesz. Jonas

geboren: 1596
overleden: 1635

lid Vroedschap van Schiedam (1625 - 1635).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Wapenheraut 1900 geeft afwijkend jaar van overlijden 1636 (28 september). Kronieken geeft naam 'Pieter Claas Jonasz.', Van der Minne 'Pieter Claesz. Jonas'. Aan de variant van Van der Minne wordt de voorkeur gegeven; waarschijnlijk is 'Claas Jonasz.' geheel op te vatten als patroniem, dat wil zeggen Pieter de zoon van Claas Jonasz. Het patroniem 'Jonasz.' wordt zo tot een familienaam (gezien kolom 205 van genoemde jaargang van De Nederlandsche Leeuw).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 94.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 55 (1937) 154.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2 en 4 (1900) 183.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1630 - 30-04-1632
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1635 - 19-09-1635
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt. Einddatum: laatste vergadering. Beƫindiging hoogstwaarschijnlijk door overlijden