personen

Pier Zeper

geboren: 1761
overleden: 1845

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 235.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 261.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1312.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Friesland
van: 19-02-1795 - 23-06-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 -
namens: Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 02-10-1797 - 22-01-1798
namens: District Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Eems
van: 02-07-1801 - 21-06-1802
anderen met deze aanstelling...