personen

dr. Adriaan Cooper

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 16-10-1586 - 1594
namens: Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Over de overlap met voorganger Joos Ewoudsz. Teelinck zie P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee (2e druk Alphen aan den Rijn 1982) 120.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-01-1588 - 01-09-1588
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerst bijgewoonde vergadering in 1588. Einddatum: het uiteengaan van de vergadering.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 25-06-1590 - 1592
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Zeeland 15 juni). Nieuwe commissie 15 september 1590.