personen

Eco Isbrandi

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1579 - 06-03-1601
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; benoeming vóór 7 september 1579. Beëindiging wegens ontslag.

functie: secretaris
instelling: Staten van Friesland
van: 11-02-1580 - 06-03-1601
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 26-03-1603 - 27-02-1604
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging mogelijk eerder door overlijden.