personen

Gerrit Beuckelsz. van Santen

geboren: -
overleden: 16-07-1634

lid Veertigraad van Delft (1605 - 1634).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overlijdensdatum volgens Boitet, Nederlandsche Leeuw en Kronieken 16 juli 1635, volgens De Vries 16 juli 1634.
Overig: volgens Kronieken gecommitteerde in de Admiraliteit van Zeeland 1618-1631, maar dit wordt door andere bronnen niet bevestigd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 225.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 366.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 12-10-1618 - 30-04-1625
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1629 - 30-04-1634
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...