personen

dr. Gerard Beeldsnijder

geboren: 1722
overleden: 12-01-1805

lid Vroedschap van Edam (1753 - 1795).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Gens Nostra geeft jaar van overlijden 1805, De Nederlandsche Leeuw 1806.
Vroedschap: Nederlandsche Leeuw geeft aanvang 1763, Bossaers 1753.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

Gens Nostra (Amsterdam 1945-) 12 (1957) 149.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 43 (1925) 122.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1770 - 01-1795
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...