personen

mr. Jan Jacobus Loke

geboren: 20-07-1770 te Vlissingen
overleden: 06-08-1841 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 288.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 107.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 12-04-1796 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Zeeland (1803-1811)
van: 01-01-1803 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-10-1833 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 06-08-1841
anderen met deze aanstelling...