personen

Jancke Ids

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 10-02-1606 -
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...