personen

dr. Johan Cobmoijer

geboren: -
overleden: 1740

lid Vroedschap van Den Briel (1710 - 1740).

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk identiek met Johannes Copmojer uit Den Haag, inschrijving op 7 mei 1685, 17 jaar, en Johannes Kopmojer uit Den Haag, inschrijving 21 maart 1692, 22 jaar, in Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV ('s-Gravenhage 1875) 675 en 720.

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 3 en 84.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 22-11-1721 - 06-04-1725
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1728 - 30-04-1731
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...