personen

jonkheer mr. Petrus Andreas van Meeuwen

geboren: 27-01-1772 te 's-Hertogenbosch
overleden: 19-08-1848 te Maastricht

opmerkingen

Adelspredicaat: 1834.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 88 (1999) 227.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1142.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 159.

functies in bovenlokale instellingen

functie: directeur van de middelen te water
instelling: Ministerie van Financiƫn
van: - 14-05-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1802-1805)
van: 15-08-1803 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 15-11-1807 - 31-12-1809
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807 en voor 1809 op 22 december 1808.

functie: directeur-generaal van de middelen te water
instelling: Ministerie van Financiƫn
van: 14-05-1810 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 08-07-1817 - 19-10-1818
namens: Oirschot/Boxtel, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 19-10-1819 - 16-10-1842
namens: Noord-Brabant
anderen met deze aanstelling...