personen

Hendrik Eeckhout

geboren: 1649
overleden: 03-1728

lid Raad van Kampen (1705 - 1728).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 599.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 69.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1714 - 31-10-1715
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 06-05-1720 - 02-05-1723
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1726 - 31-10-1727
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...