personen

dr. Amel Jansz. van Rosendael

geboren: 1557
overleden: 14-06-1620

lid Vroedschap van Gouda (1592 - 1602).

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Blécourt geeft afwijkende overlijdensdatum 1 in plaats van 14 juni.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XLIX.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 349.

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 13.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1599 - 30-04-1601
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1601 - 30-04-1602
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-01-1602 - 01-06-1620
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden, mogelijk op 1 juni (zie opmerkingen).