personen

Unico Ripperda tot Weldam

geboren: 1647
overleden: 22-04-1709

lid Ridderschap van Overijssel (1671 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 555.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 1192.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-07-1671 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1675 - 31-03-1682
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 31-05-1690 - 11-05-1693
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 05-05-1699 - 28-04-1702
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...