personen

Reinier Schaep tot Windesheim

geboren: 1630
overleden: 1681

lid Ridderschap van Overijssel (1651 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft jaar van overlijden 1680, Mensema 1681.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 506.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 05-11-1663 - 16-06-1666
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...