personen

mr. Willem van Vierssen

geboren: ca. 1692
overleden: 18-06-1782

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema en Wapenheraut geven geboortedatum 31 december 1691, Vries 31 december 1692.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 332 en II, 220.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 344.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 398.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1717 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1716 en 1718.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 26-06-1720 - 20-03-1763
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Ontslag op eigen verzoek.