personen

dr. Johan Moons

geboren: -
overleden: 06-03-1669

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal crimineel
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-10-1641 - 20-12-1651
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Provisioneel tot 14 december 1646, toen de commissie van Holland werd opgesteld. Commissie door de Staten van Zeeland 3 januari 1648. Van de Staten van Holland op 6 oktober 1651 verkreeg hij ontslag wegens een eerdere benoeming tot pensionaris van Rotterdam, onder beding dat hij de lopende zaken zou afmaken.

functie: procureur-generaal crimineel
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-10-1641 - 20-12-1651
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Provisioneel tot 14 december 1646, toen de commissie van Holland werd opgesteld. Commissie door de Staten van Zeeland 3 januari 1648. Van de Staten van Holland op 6 oktober 1651 verkreeg hij ontslag wegens een eerdere benoeming tot pensionaris van Rotterdam, onder beding dat hij de lopende zaken zou afmaken.

functie: advocaat-fiscaal crimineel
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 09-07-1642 - 20-12-1651
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Provisioneel tot 14 december 1646, toen de commissie van Holland werd opgesteld. Commissie door de Staten van Zeeland 3 januari 1648. Van de Staten van Holland op 6 oktober 1651 verkreeg hij ontslag wegens een eerdere benoeming tot pensionaris van Rotterdam, onder beding dat hij de lopende zaken zou afmaken.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 05-08-1655 - 06-03-1669
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 13 augustus. Beƫindigd door overlijden.