personen

Andries Akersloot

geboren: -
overleden: 1670

opmerkingen

Overig: was secretaris van Haarlem.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1466.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795) 'Naamen van de heeren gecommitteerde in de reekencamer ter auditie van Holland'

Nationaal Archief Handschriften (3.22.01.01), inv. nr. 815, Alphabetisch register van de namen van regeringsleden etc.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1670 - 1670
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden, mogelijk al vóór sessiename.