personen

mr. Herman Hendrik Vitringa

geboren: 1757
overleden: 1801

opmerkingen

Overig: op 3 mei 1799 was Vitringa ook benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Oude IJssel.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 80.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 468.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 246.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 6 (1915) 386.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 1041.

Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795 (Amsterdam, 1996) 234.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van de Veluwe
van: 06-02-1795 - 01-12-1795
namens: Elburg
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciaal College van Politie, Financie en Algemeen Welzijn van Gelderland
van: 18-02-1795 - 19-03-1795
namens: Kwartier van de Veluwe
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 30-03-1795 - 01-03-1796
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Lochem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 15-03-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Barneveld
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1797
van: 15-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie van Gelderland (1795-1802)
van: 30-10-1798 - 28-08-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-05-1799 - 19-05-1801
namens: District Lochem
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.